Home Archive By Category "marathi marriage anniversary"
marathi marriage anniversary images quotes download

marathi marriage anniversary images quotes download

~~नाती जन्मो-जन्मींची परमेश्वराने ठरवलेली, दोन जीवांना प्रेम भरल्या रेशीम गाठीत बांधलेली… ~~प्रेमाचे तसेच नाते, हे तुम्हा उभयतांचे, समंजसपणा हे गुपित तुमच्या सुखी संसाराचे, संसाराची हि वाटचाल सुख-दुःखात मजबूत राहिली~~~~ कसे गेले वर्ष मित्रा कळलेच नाही, लोक म्हणायचे लग्नानंतर बदलतात मित्र, पण हे तुझ्या बाबतीत लागू पडलेच नाही… हॅप्पी एनिवर्सरी मित्रा ~~~तुमच्या प्रेमाला अजुन पालवी फुटू […]

Read More
Show Buttons
Hide Buttons